Forstudie Stedsutvikling Bardufoss

Kommunen gjennomførte i 2011 en forstudie på Stedsutvikling Bardufoss.

Her finner du rapporten Bioregion Målselv

Forprosjekt Stedsutvikling Bardufoss

Kommunen gjennomførte i 2013 en forstudie på Stedsutvikling Bardufoss. Prosjektet er summert opp i 4 delprosjekter.

Her finner du Sluttrapport del 1 Dialogprosess

Her finner du Sluttrapport del 2 Områdestudier

Her finner du Sluttrapport del 3 Drøfting av rammevilkår for handel

Her finner du Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjekt