Synergiparken i Målselv -planident 5418-202102

Målselv kommune fastsatte planprogrammet for Synergiparken i Målselv i delegert vedtak plansaker 04/2022, den 22.12.2022.

Planprogrammet finner du her

Vurdering av innspill til varsel om oppstart og høring av planprogrammet finner du her

Statsforvalteren sitt høringssvar finner du her

Troms og Finnmark fylkeskommune sitt høringssvar finner du her

Statens vegvesen sitt høringssvar finner du her

NVE sitt høringssvar finner du her

Arva sitt høringssvar finner du her