Digital post bidrar til mindre jobb, mindre kostnader og raskere postgang, både inn og ut fra oss i Målselv kommune.

– Ved sending i vanlig post, får vi brev i retur dersom vi har feil adresse til den vi sender til. Dette slipper vi nå, siden den digitale posten registreres via personnummer og dermed sendes til rett person.

Sikker post inn

Nå er også barnevernet koblet på kommunens sikre løsning for digital post inn, kalt eDialog. Denne løsningen gjør at du som innbygger for eksempel kan klikke på en lenke i et brev du har fått fra barnevernet, og svare digitalt - helt trygt. Med eDialog kan du både skrive en melding og laste opp vedlegg ved behov.

Her kan du sende sikker post til barnevernet

Har du digital postkasse?

Dersom du ikke har digital postkasse, oppfordrer vi deg til å opprette dette. Det kan du gjøre på Digiposts nettsider: https://www.digipost.no/.

Hvis du ikke har digital postkasse, vil du motta brevet digitalt i Altinn. Hvis du ikke åpner brevet ditt i Altinn, vil vi ettersende det som vanlig post.