Det finnes flere ulike karttjenester for å finne eiendomsdata, turkart o.l. eller flyfoto. Nedfor er de ulike tjenestene listet opp med beskrivelse. 

Norgeskart

Norgeskart.no er Kartverkets mest populære karttjeneste. Her finner du eiendomsdata, turkart, sjøkart, stedsnavn, nødplakat, sykkelruter og stier. Kartdataene hentes rett fra Kartverkets databaser, som oppdateres ukentlig med flere tusen nye og endrede objekter, fra nye vegtraseer og elveløp til stier og hyttefelt.

Løsningen har fokus på hva brukeren kan finne ut eller gjøre, ut fra det stedet han/hun har valgt i kartet. Noe av det du kan gjøre er å:

• Se eiendomsinformasjon
• Lage nødplakat
• Lage turkart
• Se stedsnavninformasjon
• Se og transformere koordinater

I tillegg til dette kan det nevnes at det er laget et nytt tegneverktøy som gir brukeren mulighet til å lage egne kart som kan deles med andre. Skal du ut på tur kan du markere traseen din i kartet og hente ut høydeprofilen.

Gå til Norgeskart

Se eiendom

Seeindom.no gir gratis tilgang til oppdatert informasjon om alle eiendommer i Norge. Informasjoner blir hentet fra matrikkelen, som er det nasjonale eiendomsregisteret, og fra grunnboka, som er et register over tinglyste retter og hefter på eiendom.

Du kan blant annen sjekke hva som er tinglyst på en eiendom, om et bygg har ferdigattest eller om det er registrert kulturminner.

Gå til Se eiendom.

Kommunekart

Kommunekart.com gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder for hele Norge. Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresse, gårds- og bruksnummer eller stedsnavn. Har kan du se oppdatert eiendomsgrenser, bygninger og godkjente tiltak.

 

Kommunen jobber med å få en oppdatert løsning for kommunekart og reguleringsplaner på nett, det er ikke på plass ennå. 

Gå til Kommunekart

Norge i bilder

Norgeibilder.no viser ortofoto (flyfoto) fra hele landet. Her er også historiske flybilder, slik at du kan se hvordan huset eller tettstedet ditt har utviklet seg.

Gå til Norge i bilder