Konsesjonsfrie erverv - egenerklæring om konsesjonsfrihet

Kontakt kommunen for å få registrert ”Egenerklæring om konsesjonsfrihet”. Konsesjon må føres før skjøte kan tinglyses. Last ned skjema egenerklæring om konsesjonsfrihet her hos  Landbruksdirektortet

Ta gjerne kontakt med:

Mette Pedersen Anfeltmo tlf. 46502149 eller Ellen Espnes tlf. 90657310 for føring av konsesjon.

 

 

 

Konsesjon

I utgangspunktet må alle som blir eier av fast eiendom, eller som får en bruksrett eller festerett for mer enn 10 år, søke om konsesjon hos kommunen. Men det finnes en rekke fritak i konsesjonsloven og forskrift om konsesjonsfritak. Les mer om konsesjon

En søknad om konsesjon må du sende til kommunen. Når du får eit positivt vedtak, vil kommunen registrere konsesjonsvedtaket i matrikkelen slik at dette blir tilgjengeleg for Kartverket.

Ta gjerne kontakt med Ellen Espnes tlf. 90657310 for spørsmål om konsesjon

Last ned skjema for søknad om konsesjon her hos Landbruksdirektoratet