Tildeling av trygghetsalarm

Tildeling av trygghetsalarm er behovsprøvd. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien eller den som er oppført som kontaktperson. Kommunens personell eller kontaktpersonen rykker ut hele døgnet hvor alarmen går. Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Priser som gjelder fra 01.01.2022

Jfr gjeldende satser i forbindelse med prisregulering tilsvarende økning SSB's Arbeidskraftkostnadsindeks for Helse og sosialtjenester.

På bakgrunn av dette er det vedtatt nye satser for bl.a trygghetsalarm samt praktisk bistand. Røykvarsler koblet opp mot trygghetssentralen må hjemmeboende koste selv.

De nye satsene gjelder fra 01.01.22

  • Etableringsgebyr/oppmontering av digital trygghetsalarm/fallalarm kr 328,­ Leie av trygghetsalarm - mobiltelefon kr 333,- pr. mnd.
  • Leie av fallalarm kr. 38,- pr.mnd.
  • Leie av trygghetsalarm - fasttelefon: utgår.
  • Etableringsgebyr/ oppdatering av røykvarsler kr 328,­ Røykvarsler pr. stk. kr 1250,-
  • Leie av røykvarsler kr 38,- pr. stk. u/moms, kr. 39,- pr. stk. m/moms pr. mnd.

Søknad og veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm eller be andre hjelpe deg hvor du har behov for det. Søknadsskjema finner du under lenker nederst på siden

 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvor det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klageadgang

Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.