Her finner du kulturskolens hjemmeside, hvor du finner hvilke tilbud vi har og beskrivelse av hvordan du søker plass.

For skoleåret 2019/2020 må du søke via e-post til: monica.karlstad@malselv.kommune.no.


A: "Gamle" elever: Navn på elev, "Jeg ønsker å beholde plass på... (eks: piano)", beskriv hva eleven eventuelt ønsker i tillegg.
B: Nye elever:
1. Fullt navn på elev
2. Klassetrinn og skole 2019/20
3. Hva søker du på? (eks: Minimusikal (førstevalg), piano (andrevalg)
4. Kontaktinfo på foresatt 1 (denne får faktura)- e-post, telefon, bostedsadresse
5. Kontaktinfo for foresatt 2 (valgfritt)
6. Bekrefte eller avkrefte om det er ok med film/foto på sosiale medier og nettsteder (vi knytter ikke navn til bilde)
7.Annen info (valgfritt)
IKKE NØL MED Å TA KONTAKT.

www.kulturskolenimalselv.no