Målselv idrettsråd er en del av, og underlagt Troms idrettskrets og moderorganisasjonen Norges idrettsforbund.

Målselv idrettsråds oppgaver er blant annet å jobbe for det beste for idretten i kommunen, fordele lokale aktivitetsmidler og være et høringsorgan i alle saker som berører idretten i kommunen.

Hvert år innkaller idrettsrådet alle registrerte idrettslag i kommunen til årsmøte. Her velges nye medlemmer (noen er ikke på velg) årsmelding og andre saker behandles.