Grøfting/drenering

Det kan gis tilskudd med inntil 2000 kroner per da for systematisk grøfting, profilering og omgraving. Ved annen grøfting kan det gis tilskudd med inntil 30 kroner per meter grøft. Kommunen kan innvilge tilskudd, i samsvar med forskrift om tilskudd til drenering.

Les mer om regleverk og skjema om grøfting/drenering på hjemmesiden til Landbruksdirektoratet

Ta gjerne kontakt med Målselv Kommune. Saksbehandler er Ketil Lyster

Nydyrking

Nydyrking er fulldyrking og overflatedyrking av udyrka jord eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som ikke har vært brukt på over 30 år. Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning. Dette er hjemlet i forskrift om nydyrking. Formålet med forskrifta er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kultur­landskapsverdiene. Skjema og informasjon om regelverket finner dere på hjemmesiden til  Landbruksdirektoratet.

Ta gjerne kontakt med Målselv Kommune. Saksbehandler er Ketil Lyster