Fagerli miljøtjeneste

Fagerli miljøtjeneste er nå i ett nyoppført leilighetsbygg som  inneholder 17 leiligheter og en avlastningsleilighet.

Ny adresse er: Fagerlidalveien 211, 9325 Bardufoss.

Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand og opplæring er å yte hjelp, veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål. Det kan være hjelp til renhold av bolig, klesvask, innkjøp, følge med til personlige ærender, tilrettelegging av måltider, hjelp til personlig hygiene, påkledning osv.

Helsetjenester i hjemmet

Miljøtjenesten gir også helsetjenester i hjemmet (medikamenthåndtering, hjelp til personlig stell/egenomsorg, helsefaglige observasjoner m.m.) til personer med nedsatt funksjonsevne som bor i egne boliger i kommunen.