Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri

Hvis man ønsker å sende opp fyrverkeri utenom nyttårsaften mellom 18:00 og 02:00 må det søkes om tillatelse til det, Man har da kun anledning til å avfyre markfyrverkeri kategori II og III.
 
Oppskytingen må ikke foregå i nærheten av tørr skog og andre brennbare omgivelser. Brannsjefen kan også gi forbud i dette tidsrommet hvis det er fare for brann og brannspredning.
 
Søknaden må sendes minimum 3 uker før ønsket avfyringsdato. Du finner elektronisk skjema til søknad i lenken under: 
 

Bruk rakett-vett

For at alle skal ha glede av fyrverkeriet er skal alltid regler for bruk følges:
 • Det er forbudt å la barn under 18 år skyte opp fyrverkeri.
 • Bruk vernebriller. Også barn og tilskuere bør beskytte seg med briller.
 • Skyt opp privat fyrverkeri på trygg avstand fra andre mennesker, biler og bygninger.
 • Raketter med styrepinner er forbudt alle steder.
 • Privatpersoner kan ikke innføre fyrverkeri fra utlandet.
 • Overstadig berusede personer skal ikke bruke fyrverkeri.
På nettsidene Sikkerhverdag.no kan du lese mer om fyrverkeriregler. Se lenken under:
 

Søknad om oppbevaring og handel med fyrverkeri

Forhandlere som ønsker å selge fyrverkeri kategori 2 og 3 i tidsrommet 27.- 31. desember må søke om tillatelse til det. Søknadsfristen er 1.mai og tillatelse kan gis for inntil 5 år av gangen. 
 
Brannvesenet foretar kontroll av utsalgssteder i tidsrommet fyrverkeri selges. Mindre avvik medfører stans i salget inntil forhold er rettet, større avvik kan medføre inndragelse av tillatelsen.
 
Den som vil ha tillatelse til handel med fyrverkeri må:
 
 • Drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted også utenom fyrverkerisesongen. Det er for at kunder skal kunne returnere varene utenfor utsalgstiden mellom 27. til 31. desember. 
 • Ha firmaattest fra Foretaksregisteret. Virksomheten må altså være registret i Brønnøysundregisteret med tilhørende informasjon om hvilken handel virksomheten driver med.
 • Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis. Han eller hun må være ansatt i virksomheten. 
Regler for handel med fyrverkeri:
 
 • Handel med fyrverkeri kan bare foregå i tidsrommet fra 27. til  31. desember.
 • Dersom det er søndag/helligdag og butikken holder stengt skal det ikke gjøres unntak for salg av fyrverkeri.
 • Salget skal foregå over disk og det skal være betjening bak disken.
 • Publikum skal ikke ha fri tilgang til fyrverkeriartiklene.
 • Publikum skal ikke kunne gå rundt inne i butikken med fyrverkeriartiklene og handle andre varer.
 • Butikken skal være egen branncelle med rømningsveier direkte til det fri.
 • Det skal være tydelig merket med hvilken butikk som har fått tillatelse til å selge fyrverkeri.
 • Utendørs salgssted skal være merket med hvilken butikk som har fått tillatelse til å selge fyrverkeri.
Søknad leveres på elektronisk skjema, se lenken under. Det er krav om følgende dokumentasjon til søknaden:
 
 • Firmaattest.
 • Risikokartlegging og handlingsplan for fyrverkerisalget.
 • Beskrivelse over hvordan returvarer håndteres.
 • Oversiktskart/tegning over plassering av hvor fyrverkeri skal selges.
 • Oversiktskart/tegning over plassering av lager/lagringscontainer.
 • Kopi av kursbevis for særskilt utpekt person (ansvarshavende) og eventuell stedfortreder(e) som begge skal være ansatt i butikken så lenge fyrverkeritillatelsen gjelder.