Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse og omsorg

Helse og omsorg består av 4 enheter:

Familieenheten består av legetjenesten, helsestasjonen, barneverntjenesten, fysioterapitjenesten, smittevern, miljørettet helsearbeid, medisinskfaglig rådgivning, folkehelsearbeid og psykisk helsetjeneste for barn og unge.
Enhetsleder: Siv Hege Severi
Telefon: 934 68 845
E-post: SivHege.Severi@malselv.kommune.no
Post- og besøksdresse: Mellombygdveien 216, 9321 Moen
______________________________________________________________________________________

Bo- og oppfølgingsenheten består av tjenesten for funksjonshemmede, miljøarbeidertjenesten, rus og psykisk helsetjeneste for voksne (BOA, dagsenter og hjemmetjenester)
Enhetsleder: Maichen Jensen
Telefon: 930 23 646
E-post: Maichen.Jensen@malselv.kommune.no
Post- og besøksadresse: Mellombygdveien 216, 9321 Moen
_______________________________________________________________________________________

PRO øvre består av Øverbygd syke- og omsorgssenter og hjemmetjenesten i øvre distrikt
Enhetsleder: Trine Bøe
E-post: trine.boe@malselv.kommune.no 
Tlf 901 03 827
Post- og besøksdresse: Mellombygdveien 299, 9321 Moen
________________________________________________________________________________________

PRO nedre består av Målselv syke- og omsorgssenter, Målselvtunet og hjemmetjenesten i nedre distrikt
Enhetsleder: Lena Kvernvold
E-post: Lena.Kvernvold@malselv.kommune.no 
Post- og besøksadresse: Thomas Bells veg 1, 9334 Øverbygd