Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse og omsorg

Fagstab helse- og omsorg

Fagstab helse- og omsorg består av kommunalsjef helse- og omsorgstjenesten, kommuneoverlege, kommunepsykolog, miljørettet helsevern, smittevern, medisinskfaglig rådgivning og koordinerende enhet.
Konst. Kommunalsjef helse og omsorg: Siv Hege Severi
Telefon: 934 68 845
E-post: SivHege.Severi@malselv.kommune.no
Post- og besøksadresse: Mellombygdveien 216, 9321 Moen

 

Helse og omsorg består av 4 enheter:

Familieenheten består av legetjenesten, helsestasjonen, barneverntjenesten, fysio-/ergoterapitjenesten, folkehelsearbeid, utekontakt og psykisk helsetjeneste for barn og unge.
Konst. Enhetsleder: Kristine Lavik-Askim
Telefon: 452 43 173
E-post: kristine.lavik-askim@malselv.kommune.no
Post- og besøksdresse: Mellombygdveien 216, 9321 Moen

______________________________________________________________________________________

Bo- og oppfølgingsenheten består av tjenesten for funksjonshemmede, miljøarbeidertjenesten, rus og psykisk helsetjeneste for voksne (BOA, dagsenter og hjemmetjenester)
Enhetsleder: Maichen Jensen
Telefon: 930 23 646
E-post: maichen.jensen@malselv.kommune.no
Post- og besøksadresse: Mellombygdveien 216, 9321 Moen
_______________________________________________________________________________________

PRO Øvre består av Øverbygd syke- og omsorgssenter og hjemmetjenesten i øvre distrikt
Enhetsleder: Trine Bøe
E-post: trine.boe@malselv.kommune.no 
Tlf 901 03 827
Post- og besøksdresse: Thomas Bells vei 1, 9334 Øverbygd
________________________________________________________________________________________

PRO Nedre består av Målselv Helsetun med 3 sykehjemsavdelinger, hjemmetjenesten i nedre distrikt, institusjonskjøkken, administrasjon og vaktmester for hjelpemidler.
Enhetsleder: Lena Kvernvold
E-postLena.Kvernvold@malselv.kommune.no 
Tlf 413 62 741
Post- og besøksadresse: Olarommet 13, 9325 Bardufoss