Før dere kan søke elektronisk må eleven være innmeldt til skolen. Frist for innmelding er 1. februar.
Rektor ved skolen er opptaksmyndighet, og etter hovedopptak er foretatt så blir samtlige søkere tilskrevet.

SFO er sommerstengt i uke 28, 29, 30 og 31

Kontakt skolen eleven går på for ytterligere informasjon.

Skoleruta finner du under "Relaterte artikler"

Disse må søke SFO

 • Barn som ikke har SFO plass i Målselv kommune.
 • Barn som har SFO plass pr. i dag, men som ønsker å endre plasstørrelse.

Slik søker, endre eller sier du opp SFO plass

For å søke, endre eller si opp  SFO plass i Målselv kommune, logger du deg inn i Foresattportalen.

Ny SFO plass:

 • Velg type plass ( Inntill 12 timer, eller over 13 timer).
 • Oppgi ønsket oppstartsdato.
   

Endre SFO plass:

 • Velg ønsket SFO plass.
 • Oppgi ønsket oppstartsdato.
   

Si opp SFO plass:

 • Oppgi ønsket sluttdato.

Det er en måned oppsigelse på SFO plass, gjeldende fra den 1. i påfølgende måned.

Klagerett

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.
Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.
Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd.
Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til den kommunale klagenemnda.

Gratis kjernetid i SFO for elever ved 1. og 2. trinn

Høsten 2022 ble det innført 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever ved 1.trinn. Fra høsten 2023 vil denne ordningen gjelder for elever ved 1.og 2.trinn.

I Målselv betyr det at elever på 1. og 2.trinn får tilbud etter søknad om SFO plass, tilbud om gratis kjernetid i SFO. 
Tilbudet gjelder hele SFO-året. 

SFO i Målselv tilbyr to ulike opphold for elever ved 1. - og 2.trinn fra høsten 2023:

 1. 12 timer gratis kjernetid
  Ingen betaling. Kostpenger faktureres 2 ganger i året, oktober og april.
 2. Full plass
  SFO i hele åpningstiden.
  12 timer gratis kjernetid trekkes i fra faktura hver måned.