Send sikker post inn til barnevernet

Nå er også barnevernet koblet på kommunens sikre løsning for digital post inn, kalt eDialog. Denne løsningen gjør at du som innbygger for eksempel kan klikke på en lenke i et brev du har fått fra barnevernet, og svare digitalt - helt trygt. Med eDialog kan du både skrive en melding og laste opp vedlegg ved behov.

Klikk på denne lenken: https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/983647375 for å sende brev sikkert til barnevernet.