Målselv kommune har døgnbemannet vakttelefon for de kommunale bygningene og boligene. Telefonnummeret er 40005025.

Vakthavende vil med bakgrunn i alvorlighetsgraden av hva som meldes, vurdere strakstiltak eller utsettelse til neste arbeidsdag.