Haraldvollen leirskole ligger på Haraldvollen Røde Kors Senter i Målselv. 
Det er om lag 1000 elever i året som benytter seg av Haraldvollen leirskole.
Leirskolen ligger i et område med fantastiske friluftsmuligheter. Målselva flyter rolig forbi leirskolen, og i nærområdet er det flate furumoer, dype bekkedaler, frodig vegetasjon og et variert dyreliv. Både Målselva og naturen rundt leirskolen brukes aktivt i undervisningen.

Haraldvollen leirskole tilbyr leirskoleopphold vinter, vår og høst. Avhengig av årstiden tilbys det blant annet kanopadling på Målselva, skiaktiviteter, taubane, fjelltur, orientering, GPS, bueskyting, luftgeværskyting, teamstund med lokalhistorie, mat på stormkjøkken, ridning ved Nord-Norsk hestesenter og svømming ved Polarbadet. 

Filosofien i mange av aktivitetene som leirskolen tilbyr er å gi elevene lærerike utfordringer under trygge forhold i naturen. Gjennom disse aktivitetene vil elevene oppleve mestring, lære å ta ansvar og samarbeide med elever fra egen og andre skoler. Mange av aktivitetene har også som mål å dekke konkrete mål i læreplanen.