Digitalisering Målselv kommune

Digitaliseringsprosjektet i Målselv kommune

Mulighetslandet Målselv –sammen tar vi de digitale mulighetene i bruk

Målselv kommune har anerkjent at digitalisering de siste årene har skutt fart, på alle fagområder, og vil bare bli mer og mer implementert i samfunnet. Man har også erkjent at prosessene, løsningene og tjenestene, både interne og eksterne, ikke er like effektive som det som forventes i den tidsalderen vi lever i dag. Kommunestyret har vedtatt å opprette en prosjektlederstilling for å lede og koordinere digitaliserings prosjektet «Målselv 2.0», hvor prosjektets varighet er satt til 3 år (2018-2021).

Prosjektet har som mål å bidra til at Målselv kommune kan gi bedre, raskere og mer effektive tjenester ved hjelp av smartere løsninger. Disse vil igjen bidra til at kommunen når sine mål. På den måten ønsker kommunen å bedre utnytte mulighetene digitalisering gir. Dette er tiltenkt først og fremst ved å ha brukeren i sentrum  og ivareta innbyggerdialogen.

«En innbygger skal ikke trenge å søke på noe en har krav på.» 

Prosjektet skal også bidra til å nå målet om «kun én gang» , hvor innbyggerne, næringsliv og frivillig sektor skal i sin kontakt med kommunen og andre offentlige virksomheter ikke måtte levere samme opplysning mer enn én gang. Samtidig som digitalisering både skal sørge for sømløs samhandling på tvers av tjenesteområder og tjenestenivå – skal den også, ved å ta i bruk velferdsteknologi, kunne gi bedre mulighet for den enkelte til å mestre hverdagen.

Prosjektet skal bidra til å:

 • Tilby gode, brukervennlige og helhetlige digitale tjenester
 • Fornye dagens praksis og bruksmønstre
 • Effektivisere og forbedre
 • Yte bedre service og tjenester
 • Sikre økt produktivitet
 • Ha god gjenbruk av informasjon, benytte «kun én gang»-prinsippet samt utøve god informasjonsforvaltning
 
Hvordan skal vi gjøre det:
 • Kartlegge nåsituasjon og muligheter i alle tjenestene, herunder hvilke arbeidsprosesser kan vi forbedre og forenkle
 • Identifisere mulige gevinster
 • Måle digital modenhet
 • Utarbeide strategi for digitalisering
 • Kontinuerlig forbedring

Arbeidet med kartlegging av nåsituasjon, muligheter og gevinster pågår gjennom høsten 2020. Dette arbeidet bidrar inn i arbeidet med kontinuerlig utvikling i tjenestene og digital strategi.

Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner - KS

Digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017-2020 kan du lese her (klikk)

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor - Regjeringen

Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 kan du lese her (klikk)