Kommunedelplan avløp 2018-2030

Kommunestyret i Målselv vedtok Kommunedelplan avløp 2018-2030 i møte den 31.10.2018. Formålet med planen er å få en overordnet og helhetlig styring av avløpshåndtering i Målselv kommune.

Her finner du planen.

Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029

Kommunestyet i Målselv vedtok Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029 i møte den 1.11.2017.

Målselv kommune har valgt å utarbeide en felles plan for hele helse- og omsorgssektoren. Målsettingen er å styrke det tverrfaglige samarbeidet og se på felles muligheter og utfordringer til beste for innbyggerne.

Her finner du planen.

Kommunedeplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020

Kommunestyret i Målselv vedtok Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020 i møte 1.11.2017.

Planen ligger til grunn for kommunens behandling av spillemidler og er et kommunalt styringsverktøy når det gjelder satsing på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planen vil bli fulgt opp av et årlig handlingsprogram for spillemidler, i tillegg til generell saksbehandling på fagfeltet.

Her finner du planen.

Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028

Kommunestyret i Målselv vedtok Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028 i møte 14.9.16. Formålet med planen er å få en helhetlig overordnet styring på kommunens vannforsyning.

Her finner du planen.