Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyhetssaker om beredskap og flyktninger

Flyktningsituasjonen - Kan du bidra med bolig?

Målselv kommune ønsker din hjelp for å kunne tilby boliger til flyktninger.

Bosetting av flyktninger vil skje både kortvarig og langsiktig. Vi trenger å få registrert muligheter for hvem der ute som kan tilby flyktninger bosetting. 

Flyktninger fra Ukraina får tilgang til elektronisk ID (eID)

Personer fra Ukraina som har søkt om eller fått innvilget kollektive beskyttelse kan skaffe seg elektronisk
ID (eID). Gjennom eID får de tilgang til digitale tjenester fra det offentlige.

Informasjonen på engelsk, norsk, ukrainsk og russisk.

 

05.04.22: Frivillighetskoordinator ifm. flyktningsituasjonen

I forbindelse med flyktningsituasjonen har Målselv kommune opprettet en frivilligkoordinator som skal være bindeledd mellom mottakene på Målselvfossen og MSAH og de som ønsker å bidra med frivillighet. Dette kan være ulike organisasjoner, foreninger og privatpersoner.

Alle som ønsker å bidra bes om å kontakte frivilligkoordinator Lise Tråsdahl ved Frivilligsentralen.

Telefon: 415 13 135

E-post: post@malselv.frivilligsentral.no

Oppfordring til lokalsamfunnet angående flyktninger

Akkurat nå står vi ovenfor store og prekære hendelser i vår egen region her i verden. Det betyr at både våre egne innbyggere og flyktninger som kommer har behov for et godt og trygt lokalsamfunn som kan ivareta oss, gi oss god informasjon og støtte oss. Det er også viktig å sikre at barn får god, betryggende og alderstilpasset informasjon som hjelper de å sette hendelser i sammenheng og som underbygger økt håp og trygghet i tiden som kommer i et ukjent miljø, i et nytt land og i en ny kultur. 

Registrering av privatboende flyktninger

Personer som har tatt seg til Målselv på egen hånd og ikke er registrert inn i Norge av myndighetene har ennå ikke status som flyktning i Norge.

Spørsmål og svar om akuttinnkvartering av flyktninger i Målselv kommune

Som følge av krigen i Ukraina, har det statlige Utlendingsdirektoratet opprettet en akuttinnkvartering for flyktninger i Målselv kommune. Staten har hovedansvaret for flyktningene, men Målselv kommune har ansvar for blant annet helse, skole og barnehage. Nedenfor ser du svar på en del spørsmål om akuttinnkvarteringen.

04.03.22: Oppdatert om situasjonen i Ukraina og våre nærområder

Nyhetsbildet har den siste tiden vært preget av skremmende bilder og informasjon om Russlands invasjon av Ukraina. Usikkerhet, bekymring og redsel strekker seg også utenfor Ukrainas grenser. Mange ting kan trekkes frem som har forandret Europas hverdag i løpet av noen dager. Dette kan skape mange følelser og engstelse, både for en selv og andre.