Skolen har egen SFO-avdeling med ca. 70 barn. Skolen ligger i gangavstand fra Bardufoss sentrum, Krokbekken-, Lia- og Andslimoen boligfelt. Rundt skolen er det fine naturområder med gode muligheter til friluftsliv hele året.

Skolen legger vekt på å trivsel, trygghet og faglig mestring, og har som mål å utvikle trygge, aktive og kreative elever hvor samhold og mestring er hovedmomenter. 

For mer informasjon om skolen se egen hjemmeside: www.minskole.no/fagerlidal