Når du bor mer enn 4 km. fra skolen (2 km. i første klasse) eller du må reise med båt, har du rett til gratis skyss til skolen:

  • Skolen melder inn behov for skoleskyss til fylkeskommunen
  • Fylkeskommunen avgjør tvilstilfeller og gjør skyssvedtak. Får man avslag, får eleven brev om dette og har mulighet til å klage på vedtaket.
  • Troms fylkestrafikk planlegger og bestiller skyssen etter lister fra fylkeskommunen.
  • Maksimal gangavstand til holdeplass er 1,0 km for 1. klasse, 1,5 km. for 2. – 7. klasse og 2 km for 8. – 10. klasse.
  • Skolekortet deles ut på skolen en av de første dagene. Mer om skolekort.

Mer informasjon om skoleskyss