Skolen ligger i et naturskjønt område nært idrettsanlegg og Polarbadet på Rustahøgda.

Skolen og kommunens satsingsområde i barnehage og grunnskole har gjennom de siste to årene vært Bevisst Språkarbeid. Skoleåret 2018-2019 er vårt hovedfokus på realfag kombinert med IKT, og det innføres egen skole-PC til alle ungdomsskoleelever.  
Kommunen og skolen er en del av MOT, og vår viktigste målsetting er å skape robust ungdom som er gjort i stand til å ta vare på seg selv og sine medmennesker for igjen å skape fremtida.  MOT-verdiene  gjennomsyrer skolens tankegang og arbeidsmåte i forhold til inkluderende læringsmiljø.