Hverdager i Målselv kommune kan du ta kontakt med følgende;

Andslimoen legetjeneste tlf. 77 83 25 00

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08.30-14.00 (14.45)/ Torsdag: 09.00-14.00 (14.45)

Øverbygd legetjeneste tlf. 77 83 26 00

Alle dager 08.30-12.00 og 13.00-14.00

Psykisk helse barn og unge, Miljøterapeut tlf. 95 47 71 15

Psykisk helsetjenesten for barn og unge er et lavterskeltilbud til de under 18 år.

Helsestasjon tlf. 93 46 87 05

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Tjenesten er gratis og er en «drop-in»-tjeneste på skolen. Helsesykepleierne som du møter i skolehelsetjenesten kan hjelpe deg med sosiale eller psykiske vansker, slik som blant annet mobbing, mistrivsel, tristhet, uro og angst.

Rus – og psykisk helsetjenesten tlf. 41 52 96 99

Rus- og psykisk helsetjenesten er et tjenestetilbud til de over 18 år.

Helg og helligdager i Målselv kommune kan du ta kontakt med følgende;

Interkommunal legevakt tlf. 116117 / 77 18 64 90

Nasjonale eksterne hjelpetilbud

Her er et utvalg av ulike eksterne hjelpetelefontilbud, altså ikke-kommunale tjenester, som man kan henvende seg til uavhengig av hvor i landet du bor og er. Disse er ikke i regi av Målselv kommune. For komplett oversikt, besøk http://www.helsenorge.no/

Alarmtelefon for barn og unge tlf. 116 111

Kors på halsen (Røde kors) tlf. 800 33 321

Kameratstøtte, tilbud til soldater, veteraner og deres familie, tlf. 800 48 500

Kirkens SOS, krisetelefon 22 40 00 40

Kirkens SOS Anonyme chattetjeneste: soschat.no

LEVE, landsforeningen for etterlatte ved selvmord tlf. 22 36 17 00

Mannstelefon. Reform-ressurssenter for menn tlf. 22 34 09 50

Mental helse, hjelpetelefon tlf. 116 123

Rådgivningstelefon for pårørende inne psykisk helse tlf. 22 49 19 22

Ung.no det offentliges informasjonskanal for ungdom tlf. 46615000

Vern for eldre, nasjonal kontakttelefon tlf. 800 30 196