Døgnkontinuerlig brannvakt

Dersom noen har akutt behov for kontakt med kommunens ledelse i forbindelse med større ulykker eller krisesituasjoner, kan en ringe nødnummer 110.

Hva er en krise ?

"En situasjon som avviker fra det som er normalt, oppstår relative hastig, har betydning for samfunnet,truer grunnleggende verdier (liv, helse, livsgrunnlag) og krever at tiltak iverksettes raskt."

Ved en omfattende ulykke eller katastrofe er det ordfører/rådmann som beslutter at kriseledelsen skal etableres i kommunen.

Plan for krisehandtering

Overordna beredskapsplan og Kriseinformasjonsplan for Målselv kommune ble vedtatt av kommunestyret den 15.11.12 i sak 98/2012.  Evakueringsplanen ble vedtatt 25.04.13 i sak 23/2013.

Følgende særskilte beredskapsplaner foreligger for ulike sektorer:

 • Evakueringsplan
 • Informasjonsplan
 • Atomberedskapsplan
 • Hovedplan for vann og avløp
 • Plan for helsemessig og sosial beredskap
 • Plan for kommunens Brannordning
 • Smittevernplan
 • Psykosoaialt kriseteam
 • Beredskapsplan for vern mot akutt forurensing for region Nord- og Midt Troms
 • Interkommunalt program for overvåking av snøskredfare
 • Beredskapsplan for Norsk folkehjelp sanitet