Viktige telefoner

Rød telefon

 

Beredskap

  • brann.png Brann: 110

  • politi.png Politi: 112

  • ambulanse.png Ambulanse: 113

  • ambulanse.png Legevakt: 116 117

  • attenshun.png Beredskap

 

Andre beredskapstelefoner

Avdeling Telefonnr.

Vann og avløp mellom kl 15:30 - 07:30

928 61 911

Pleie og omsorg

971 80 206

Alarmtelefon for barn og unge

116 111

Viltvakttelefonen

02800

 

Kriseledelsen

Navn Telefonnr. Epost

Ordfører: Nils Foshaug

Stedfortreder: Helene Rognli

991 63 880

452 61 510

nils.foshaug@malselv.kommune.no

helene.rognli@malselv.kommune.no

Rådmann: Ole Frode Mikkelsgård

Stedfortreder: Stig Arne Holtedahl

994 04 890

924 64 616

Ole.Mikkelsgard@malselv.kommune.no

stig.holtedal@malselv.kommune.no

Informasjonsleder: Pål Mathisen

Stedfortreder: Bjørg Johansen

958 43 688

962 36 476

pal.mathisen@malselv.kommune.no

bjorg.johansen@malselv.kommune.no

Leder Utvikling/VARV: Gunnar Nerdal

Stedfortreder: Anne Vedøy Nordmo

922 47 009

46 50 21 47

gunnar.nerdal@malselv.kommune.no

AnneVedoy.Nordmo@malselv.kommune.no

Leder familieenhet: Siv Hege Severi

Stedfortreder: Inger Sæterhaug

934 68 845

934 68 703/
416 30 126

sivhege.severi@malselv.kommune.no

inger.saeterhaug@malselv.kommune.no

Brannsjef:  Arvid Larsen

Stedfortreder: Kjetil Fagerli

482 14 023

979 75 727

arvid.larsen@malselv.kommune.no

kjetil.fagerli@malselv.kommune.no

Personalsjef:

Stedfortreder: Ingvild B. Solvang

 

901 77 320

 

ingvild.solvang@malselv.kommune.no

Økonomisjef: Pål Mathisen

Stedfortreder: Tove Granheim

958 43 688

908 47 762

pal.mathisen@malselv.kommune.no

tove.granheim@malselv.kommune.no

 

Web levert av CustomPublish AS