Kontakt oss

På grunn av tjenestens kapasitet praktiserer lavterskelteamet et henvisningssystem. Barn og unge henvises fra instanser som fastleger, helsesykepleiere, miljøterapeuter, PPT, skole, ressursteamet på VGS, barneverntjenesten eller andre.

Henvisningsskjema:

Inntak av nye henvisninger gjennomføres hver tirsdag. Ved behov for tidligere inntak kontaktes psykolog eller miljøterapeut direkte.

Henvisningsskjema

Lavterskelteamets tjenestetilbud

  • Vurdering/utredning, samtaler og veiledning for lette plager og vansker.
  • Kan i samarbeid med barnet/ungdommen og familie bistå enten med videre henvisning til spesialisthelsetjenesten, eller hjelp til igangsetting av tiltak i kommunen.
  • Delta i samtaler/møter med barn, ungdom, lærere eller andre fagpersoner.
  • Lavterskelteamet er ambulerende og gir et tilbud nærmest mulig brukeren f.eks på skolen, helsestasjonen, barnehage eller hjemme.