hus med penger på tak

Dobbel varsling for kommunale avgifter – for kunder med E-FAKTURA.

Lørdag den 12. mars ble det ved en feil utsendt ny e-faktura varsling for kommunale avgifter.  1. kv. 2016 skal betales kun 1 gang som normalt. Den ene varslingen må slettes i nettbanken.  Vi beklager det inntrufne.

hus med penger på tak

Offentlig ettersyn av eiendomsskattetakster for 2016

Målselv kommunestyre har i sak 135/2015 vedtatt at den generelle eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 videreføres med 7 o/oo.

Penger til gode

Feilutsendt inkassovarsel fra Målselv kommune

Ved en feil er det dessverre blitt sendt ut urettmessig inkassovarsel på kommunale avgifter datert 06.10.15, til noen av våre kunder.

Feilen er nå rettet opp. De som har fått inkassovarsel bes kontakte kommunen på tlf. 77 83 77 00 for at vi skal være sikker på at slettingen er effektuert.

Vi beklager det inntrufne.

BESTILLING AV SKATTEATTEST.

Nå kan du bestille felles skatteattest for skatt og mva via AltInn.

A-ordningen for arbeidsgivere - 2015

Fra 1.januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen.  Meldingen erstatter fem av skjemaene som idag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.  Du bør forberede deg på ordningen allerede nå.

 

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter 2014

Nye forfall er satt til: 20.mars, 20.juni, 20.september og 20.desember.

Har du sjekket at forskuddsskatten din er riktig?

UTSKREVET FORSKUDDSSKATT 2014.

Dersom du har fått utskrevet forskuddsskatt for 2014, ønsker vi å gjøre deg spesielt oppmerksom på at forskuddsskatten forfaller i 4 terminer:

1. termin :17. mars 2014

2. termin: 15. mai 2014

3. termin: 15. sepetember 2014

4. termin: 17. november 2014

Husk å sjekk om grunnlaget for forskuddsskatten stemmer!

Kortautomat

Informasjon fra kommunekassa

All kontanthåndtering ved kommunekassa i Målselv opphører fra 01.01.14. Etter den tid vil det kun bli mulig å betale med kort.

Web levert av CustomPublish AS