hus med penger på tak

Dobbel varsling for kommunale avgifter – for kunder med E-FAKTURA.

Lørdag den 12. mars ble det ved en feil utsendt ny e-faktura varsling for kommunale avgifter.  1. kv. 2016 skal betales kun 1 gang som normalt. Den ene varslingen må slettes i nettbanken.  Vi beklager det inntrufne.

hus med penger på tak

Offentlig ettersyn av eiendomsskattetakster for 2016

Målselv kommunestyre har i sak 135/2015 vedtatt at den generelle eiendomsskattesatsen for skatteåret 2016 videreføres med 7 o/oo.

Penger til gode

Feilutsendt inkassovarsel fra Målselv kommune

Ved en feil er det dessverre blitt sendt ut urettmessig inkassovarsel på kommunale avgifter datert 06.10.15, til noen av våre kunder.

Feilen er nå rettet opp. De som har fått inkassovarsel bes kontakte kommunen på tlf. 77 83 77 00 for at vi skal være sikker på at slettingen er effektuert.

Vi beklager det inntrufne.

BESTILLING AV SKATTEATTEST.

Nå kan du bestille felles skatteattest for skatt og mva via AltInn.

A-ordningen for arbeidsgivere fra 2015.

Fra 1.januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen.  Meldingen erstatter fem av skjemaene som idag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.  Du bør forberede deg på ordningen allerede nå.

 

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter 2014

Nye forfall er satt til: 20.mars, 20.juni, 20.september og 20.desember.

Har du sjekket at forskuddsskatten din er riktig?

UTSKREVET FORSKUDDSSKATT 2017.

Dersom du har fått utskrevet forskuddsskatt for 2017, ønsker vi å gjøre deg spesielt oppmerksom på at forskuddsskatten forfaller i 4 terminer:

1. termin :15.mars 2017

2. termin: 15. mai 2017

3. termin: 15. sepetember 2017

4. termin: 15.november 2017

Upersonlige skattytere har to forfall på forskuddsskatt 2016: 15.februar 2017 og 18.april 2017.

 

Husk å sjekk om grunnlaget for forskuddsskatten stemmer.

Web levert av CustomPublish AS