Viingercamp 2018

Vinter camp

Er du mellom 13 og 18 år, liker å være i friluft, og bor i Midt-Troms? Vil du bli kjent med andre på din alder, og vil ha det gøy i vinterferien? (8. klasse - 3. klasse VGS)

Isfisketur.jpg

Invitasjon til isfisketur 17. og 18. April

Hver vår arrangerer Bardu kommune og Midt-Troms friluftsråd isfisketur for utviklingshemmede til Altevatnet. Her blir det isfiske, hundekjøring, skutertransport, hytteovernatting, trivelig samvær og mange andre gode opplevelser.

Troms fylkeskommune.jpg

Invitasjon til seminar om søknadskriving og prosjektarbeid - Rom for kultur 2018

Troms fylkeskommune og Rom for kultur inviterer til regionale seminarer i hele fylket rett over i det nye året .  

Seminarene er GRATIS – og vi vil at du holder av datoene allerede nå!

Til Toppskrus 2017.jpg

Til topps krusene for 2017

Årets krus for «Til topps i Målselv» er nå kommet.

De som har vært flittige turgåere og har betalt for krus – kan hente kruset sitt på biblioteket i Istindportalen fra tirsdag 5.desember.

Digitalradio.jpg

Det digitale radioskiftet kommer til deg

For deg som bor i Troms og Finnmark, slukker de riksdekkende radiokanalene sine sendinger på FM 13. desember. Med dette er radioskiftet i Norge gjennomført. Alle lokalradioene i disse fylkene kan fortsette på FM.

Rundhaugmartnan.jpg

Til helga er det Rundhaugmartna

Velkommen til årets trivligste førsjulshelg på Rundhaugen. Vi ønsker nye og gamle besøkende hjertelig velkommen.

 

 

Postkasse Erik Jonsahaugen_cropped_288x295

Tilskudd til friluftsformål

Troms fylkeskommune har nå lyst ut en rekke tilskuddsmidler. Det nå er tid for at lag/foreninger kan søke midler for tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet. Det er også mulig å søke støtte til friluftslivsaktivitet dersom noen f.eks skal ha et arrangement, fellestur, ønsker utstyr e.l

Barne-, og ungdoms- og familiedirektoratet

Utlysning av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018. Søknadsfrist 8. desember 2017

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet utlyser ca 224 mill. i Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018. Søknadsfristen er 8. desember 2017. Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke ordningen forutsatt at kommunen oppfyller kravene til knutepunktfunksjon, kunngjøring, og vurdering og prioritering av søknader lokalt. Søknadsskjema sendes inn via Bufdir sin søknadsportal. For nærmere informasjon i Målselv, les nedenfor.

Forside temaplan for kulturminner 2017-2029

Temaplan for kulturminner 2017-2029

Målselv kommune har utarbeidet Temaplan for kulturminner 2017-2029. Planen ligger ut på høring i perioden 21.8.-18.9.17

Web levert av CustomPublish AS