Legetjenesten i Målselv

Velkommen til legetjenesten i Målselv kommune!

Det finnes to legekontor i kommunen:

Andslimoen legetjeneste som du finner på Målselv helsesenter og Øverbygd legetjeneste som du finner på Holt i Øverbygd .

stetoskop

Legetjeneste - fastlege

Alle innbyggerne har krav på en fastlege.  Fastlegen har ansvaret for legetilbudet til de innbyggerne han eller hun har på sin liste.  Fastlegene har avtale med kommunen og skal yte legehjelp til alle innbyggere i kommunen. Fastlegen er tilgjengelig på dagtid for listepasientene sine. Ved korte fravær vikarierer de andre legene for fastlegen. Ved lengre fravær tas det inn vikarer.

For å se hvilke leger som har ledig plass på sine lister, gå til MinFastlege.

Dersom du ønsker å bytte fastlege, eller har andre spørsmål i tilknytning til dette, kan du via Min fastlege gjøre dette, eller ved å kontakte Fastlegekontoret 810 59 500 (nummeret er landsdekkende og gratis).

Om du er nyinnflytta til kommunen må du også ta kontakt for å få tildelt fastlege. Vær oppmerksom på at noen leger kan ha stengte lister.

Web levert av CustomPublish AS