Snøscooter i kjøring

Isfiskeløypene åpner 15. februar

Målselv kommune har to godkjente isfiskeløyper. De er merket og klar til kjøring fra 15. februar.

Snøscooter i kjøring

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark er et viktig tema i forhold til bruk og forvaltning av utmarksarealene. Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy (t.d. bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy

Web levert av CustomPublish AS