Andslimoen barnehage

Andslimoen barnehage er en 4. avdelings barnehage fordelt på to hus; Gulstua og Rødstua.

Andslimoen barnehage gul og rødstua

Vi har til sammen 92 ressurser/plasser for barn fordelt på 2 stuer med hver sin 0-3 års avdeling, og 3-6 års avdeling. Tilsammen er vi 18 ansatte.

Barnehagen ligger på Andslimoen i nedkanten av et rolig boligfelt, med skog og næringsliv som nabo. Vi bruker skogen mye til turer, og har utformet en egen bålplass i den nærmeste delen av skogen. Den kaller vi for Trollskogen. Like bak stuene har vi en flott akebakke. Vi har også nærhet til både sameskolen og Haraldvollen leirskole.

Åpningstider:

Gulstua består av avdelingene Løvetann og Hestehov, og har midlertidig åpningstid fra 0715-1630.
Rødstua består av avdelingene Solsikke og Bekkeblom, og har åpningstid fra 0645-1615.

Våre satsingsområder er Språk og kommunikasjon, samt sosial kompetanse. Vi jobber etter Kari Lamers rammeprogram som heter ”Du, og jeg og vi to”. Programmet skal bidra til å ivareta og fremme barns sosial kompetanse. Det er viktig å hjelpe barna til å utvikle seg til sosial kompetente mennesker, slik at de er i stand til å møte et samfunn som stadig er i endringer, og med mange krav og utfordringer. Å lykkes i å omgås andre er kanskje noe av det viktigste vi kan lære barna. Språk og kommunikasjon er vesentlig for at barna skal kunne fungere godt i et sosialt felleskap. Det er viktig å hjelpe barna til å få et funksjonelt språk som de kan bruket il å uttrykke seg i lek, samtaler, og for å løse konflikter Språk er en forutsetning for å utvikle sosial kompetanse. Vi vil derfor bevisst jobbe med disse satsingsområdene, og de vil være fundamentet i alt vi gjør.

Her finner du oss:

Web levert av CustomPublish AS