Rådmann

Målselv kommune søker ny rådmann

Målselv Kommunehus

Målselv kommune er en levende bygdekommune med i overkant av 6800 innbyggere. Kommunen er kjent for et stort aktivitetstilbud for hele familien, og har en målsetning om å være ledende i Nord-Norge på opplevelsesbasert turisme, spesielt innenfor kultur- og naturopplevelser. Sterke kulturtradisjoner og engasjerte innbyggere kjennetegner Målselv. Næringslivet i kommunen domineres av tjenesteytende næringer, og særlig Forsvaret er viktig. Organisatorisk er Målselv en tonivåkommune, hvor øverste ledelse består av rådmann og to kommunalsjefer. Kommunen er sterk på interkommunalt samarbeid, og har en sentral beliggenhet kommunikasjonsmessig. De siste årene har kommunen hatt en gledelig befolkningsøkning og fokus er nå på en videre positiv utvikling av Målselv! Les mer på www.malselv.kommune.no.

Mulighetslandet Målselv søker ny

RÅDMANN

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, med ansvar for samordnet utøvelse av kommunale oppgaver. En viktig oppgave er å lede og sikre en videre positiv utvikling av kommunen gjennom å følge opp og gjennomføre politiske vedtak. Strategisk ledelse, organisasjonsutvikling og økonomistyring vil være prioriterte oppgaver for rådmannsfunksjonen. Likeså gjelder for kommunikasjon og samhandling med innbyggere, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere.

Vi ønsker en rådmann med følgende kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, også lederutdanning
  • Ledererfaring fra offentlig sektor og/eller privat næringsliv
  • Erfaring med kommunal økonomi
  • Innsikt og erfaring fra kommunal virksomhet/offentlig forvaltning og politiske prosesser
  • Kunnskap om endringsledelse og organisasjonsutvikling
  • Kunnskap om næringsutvikling

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tilsetting vil være på åremål (6 år med mulighet for forlengelse) og skjer etter de vilkår som til en hver tid går fram av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det tas forbehold om at arbeids- og ansvarsområdet kan bli endret som følge av framtidige omstillingsprosesser og kommunereformen. Stillingen som rådmann avlønnes etter avtale.

Nærmere opplysninger fås ved å kontakte ordfører Nils Ole Foshaug, tlf 991 63 880 eller Bedriftskompetanse ved Marianne Telle, tlf 916 94842 eller Linn Sollund-Walberg, tlf. 990 06318.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall gis en god begrunnelse for dette i søknaden. I hht Offentlighetlovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ber om unntak fra offentlighet vil da bli kontaktet særskilt.

Søknad registreres på www.bedriftskompetanse.no.

Søknadsfrist 20. august 2017

 

Web levert av CustomPublish AS