Skjema A-Å


A
Andre miljøtilskudd i landbruket - Søknad
Avkjøring fra fylkes- og europaveg - Søknad
Avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrense, kommunale veger - Søknad
Avstandserklæring

B
Barnehagesøknad 2017/2018
Bestilling av forenklet situasjonskart med naboliste
Bestilling av kart
Blanketter bygge- og delingssøknader
Bruk av skoler, barnehager ol til overnatting - Søknad
Bygdeutviklingsmidler - Søknad
ByggSøk

D
Deling av grunneiendom og/eller rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dispensasjon fra byggegrense, fylkes- og europaveg - Søknad
Dispensasjon, jfr plan- og bygningsloven kap 19 - Søknad

F
Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
Fritak fra renovasjonsordningen - Søknad
Fullmakt ifbm en matrikkelenhet

G
Gravemelding PDF document ODT document
Grunneiendommen uten deling/grensepåvisning etter målebrev

I
Individuell plan - Søknad
Innmelding av elever 1.årstrinn 2017/2018 PDF document ODT document
Innrapportering av anleggsplaner

K
Kommmunal bolig - Søknad
Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
Kulturskolen 2017/18- Søknadskjema PDF document ODT document

L
Ledsagerbevis - søknad

N
Næringsfond - Søknad

P
Pleie- og omsorgstjenester - Søknad
Produksjonstilskudd i landbruket

R
Regionalt miljøprogram til miljøtiltak i landbruket
Rekvisisjon av oppmåling
Rekvisisjon av oppmåling unntatt byggesaksbehandling

S
Salgsbevilling for alkohol - Søknad
Seksjonering - Søknad PDF document ODT document
Serverings- og/eller skjenkebevilling - Søknad
SFO søknadsskjema 2017/2018
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Søknad
Skjenkebevilling - Søknad
Spørsmål til åpen talerstol/spørretimen
Søk og bestill hos biblioteket
Søknad om dispensasjon for motorferdsel - Skuterdisp
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Søknad på stilling

T
Tidligpensjon til jordbrukere - Søknad
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Søknad
Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Søknad
Tilskudd til tilpasning av egen bolig - Søknad
TT-kort - søknad

U
Utslippssøknad

V
Voksenopplæringen - Søknad PDF document ODT document
Web levert av CustomPublish AS