Smia, gammel bygning

Spesielle miljøtiltak i jordbruket 2014 - Søknadsfrist 1.juni

Det er nå anledning til å søke om midler til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søknadsfristen er 1.juni 2014. Ordningen omfatter ikke bare gårdbrukere, men også bygdelag og andre som ønsker å fremme tiltak i kulturlandskapet.

Lam nyssgjerrrig på barn

Tilskuddsordninger i jordbruket

Kommunen administrerer mange ulike tilskuddsordninger tilknyttet jordbruket.

Web levert av CustomPublish AS