Tjenesteavtaler mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Målselv kommune har inngått flere avtaler med Universitetsykehuset Nord-Norge HF om tjenester innenfor helse og omsorg.

Kommunevåpen Målselv kommune og logo for Universitetsykehuset Nord-Norge

Her finner du alle avtalene:

Vedlegg 1 til tjenesteavtale 4
Vedlegg 2 - Interkommunal legevakt, Heldøgns øyeblikkelighjelpsenger - Driftsplan

Web levert av CustomPublish AS