Ordfører Nils Ole Foshaug

 

 

Ordfører Nils Ole Foshaug

Ordføreren har kontor på kommunehuset (Moen i Målselv).

Telefon: 991 63 880 
Epost: Nils.Foshaug@malselv.kommune.no
Sentralbord: 77 83 77 00

Noen av ordførerens oppgaver:

Ordføreren er Målselvs fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Han ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen.

En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommunen, herunder bidra til næringsutvikling.

Ordføreren skal påse at kommunelovens § 4 om kommunal informasjon og offentlighetens regler følges opp. Dette for å sikre publikums rett til informasjon og innsyn i kommunal forvaltning.

Ordføreren sørger for innkalling til møter i kommunestyret og formannskapet. Ordføreren leder møtene i disse organer.
 
Ordføreren er kommunens rettslige representant jf kommunelovens §9
 
Ordføreren er tillitsmann for alle medlemmer i politiske organ, og bistår disse med veiledning og informasjon.

Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen.

 

Web levert av CustomPublish AS