Økonomiplan 2017-2012 formannskapets forslag til vedtak.jpg

Budsjett og økonomiplan 2017-2020 - til offentlig høring

Formannskapets innstilling over budsjett og økonomiplan 2017 - 2020 for Målselv kommune er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset.

Områderegulering av Andslimoen

Planident 19242013002- Områderegulering Andslimoen

Orientering om reduksjon av planområde og utredningsbehov for OMRÅDEREGULERING ANDSLIMOEN planident 19242013002

 

Vannglass

Folkemøter Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028

Målselv kommune inviterer til folkemøte i anledning høring av Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028.

Bilde av kommunale vannverk

Høring av Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028

Plan- og næringsutvalget la i møte 5.4.16, sak 28/2016, Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028 ut til høring og offentlig ettersyn.

Utviklingsplan næring.jpg

Rullering Utviklingsplan næring

Plan- og næringsutvalget vedtok den 05.04.16, sak 21/2016 følgende:

  1. Utkast til Utviklingsplan næring 2016-2019 godkjennes
  2. Handlingsprogram for Utviklingsplan næring 2016 godkjennes
  3. Utviklingsplan næring med handlingsprogram legges ut til offentlig høring og ettersyn i perioden 11. april til 9. mai 2016
E6 Olsborg - Heia

Tilleggshøring reguleringsplan E6 Olsborg - Heia delstrekning Solør - Skardelva

Viser til  1.gangs høring reguleringsplan for E6 Olsborg-Heia, delstrekning Solør-Skardelva.

Det blir en begrenset 2.gangs høring etter justeringer i plankart og  bestemmelser utført som følge av merknadsbehandling av planforslaget. Berørte parter og sektormyndigheter får endringsforslaget på høring.

Handlingsdel med økonomiplan 2016-2019

Budsjett og økonomiplan 2016-2019 - til offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling over budsjett og økonomiplan 2016 - 2019 for Målselv kommune er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset.

Folkemøte

Folkemøte E6 Olsborg - Heia

Statens vegvesen og Målselv kommune inviterer til åpent folkemøte tirsdag 3. november kl. 18.00 i Takelvdal Grendehus.

Tema for møtet er detaljregulering for E6 Olsborg - Heia, delstrekning Solør-Skardelva.

E6 Olsborg - Heia

Reguleringsplan E6 Olsborg–Heia, delstrekning 1 Solør–Skardelva til offentlig høring

Statens vegvesen har nå lagt ut forslag til detaljregulering for E6 Olsborg – Heia, delstrekning 1 Solør – Skarelva. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 5.10.-15.11.2015.

Bilde av vei

Kunngjøring om klage på vedtak om endring av skrivemåten på vegnavn

Målselv kommune har mottatt klage fra Målselv Mållag datert 11. mars på kommunestyrets vedtak 12.02.2015, sak 11/2015 om å endre skrivemåten på vegnavn med endinga -veg/-vegen til -vei/-veien.

Web levert av CustomPublish AS