Kulturminne

Temaplan for kulturminner 2017-2029

Forslag til temaplan for kulturminner 2017-2029 ligger ute på 2. gangshøring i perioden 13.12.17-31.01.18.

Postkasse Erik Jonsahaugen_cropped_288x295

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Målselv kommune har kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene i kommunen. For å sikre kvaliteten i arbeidet er det nå avgjørende å gi kommunen innspill til resultatet. Dette vil være en viktig kvalitetssikring.

Økonomiplan 2017-2012 formannskapets forslag til vedtak.jpg

Budsjett og økonomiplan 2017-2020 - til offentlig høring

Formannskapets innstilling over budsjett og økonomiplan 2017 - 2020 for Målselv kommune er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset.

Bilde av vei

Kunngjøring om klage på vedtak om endring av skrivemåten på vegnavn

Målselv kommune har mottatt klage fra Målselv Mållag datert 11. mars på kommunestyrets vedtak 12.02.2015, sak 11/2015 om å endre skrivemåten på vegnavn med endinga -veg/-vegen til -vei/-veien.

Web levert av CustomPublish AS