Postkasse Erik Jonsahaugen_cropped_288x295

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Målselv kommune har kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene i kommunen. For å sikre kvaliteten i arbeidet er det nå avgjørende å gi kommunen innspill til resultatet. Dette vil være en viktig kvalitetssikring.

Forside helse og omsorgsplan

Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029

Plan- og næringsutvalget la i møte 30.05.17 Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029 ut på offentlig høring og ettersyn.

Kommunedelplan - idrett, fysisk aktivitet go friluftsliv

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020

Varsel om høring av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020.

E6 Heia-Olsborg

Reguleringsplan E6 Olsborg-Heia - høring av planforslag og invitasjon til folkemøte

Statens vegvesen har i samarbeid med Målselv og Balsfjord kommune utarbeidet reguleringsplan for E6 Olsobrg-Heia. Delstrekning 2 Olsborg-Solør og delstrekning 3 Skardelva-Myre/Heia ligger på høring til 31.5.17. Folkemøte avholdes torsdag 20.4. kl.18.00-20.00 i Takelvdalen grendehus.

Kapellveien

Søknad om dispensasjon fra krav til fortau i Kapellveien

Forsvarsbygg søkte 17.3.17 om dispensasjon fra kravet om opphøyd fortau i Kapellveien. Søknaden ligger ute på høring til 18.5.17.

Økonomiplan 2017-2012 formannskapets forslag til vedtak.jpg

Budsjett og økonomiplan 2017-2020 - til offentlig høring

Formannskapets innstilling over budsjett og økonomiplan 2017 - 2020 for Målselv kommune er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset.

Områderegulering av Andslimoen

Planident 19242013002- Områderegulering Andslimoen

Orientering om reduksjon av planområde og utredningsbehov for OMRÅDEREGULERING ANDSLIMOEN planident 19242013002

 

Vannglass

Folkemøter Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028

Målselv kommune inviterer til folkemøte i anledning høring av Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028.

Bilde av kommunale vannverk

Høring av Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028

Plan- og næringsutvalget la i møte 5.4.16, sak 28/2016, Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028 ut til høring og offentlig ettersyn.

Utviklingsplan næring.jpg

Rullering Utviklingsplan næring

Plan- og næringsutvalget vedtok den 05.04.16, sak 21/2016 følgende:

  1. Utkast til Utviklingsplan næring 2016-2019 godkjennes
  2. Handlingsprogram for Utviklingsplan næring 2016 godkjennes
  3. Utviklingsplan næring med handlingsprogram legges ut til offentlig høring og ettersyn i perioden 11. april til 9. mai 2016
Web levert av CustomPublish AS