Haldis og Collin Eriksens minnefond - Midler til utdanning eller stimuleringstiltak for fysisk funksjonshemmede

2. gangs utlysning

Haldis og Collin Eriksens oppretta i 1991 et minnefond med følgende formål:

Fondet skal engang i året gi støtte til utdanning for fysisk funksjonshemmede med bostedsadresse Målselv kommune. Dersom det noen år ikke skulle være slike under utdanning, kan støtten gis som stimuleringstiltak for funksjonshemmede barn og ungdom, generelt.

Haldis og Collin Eriksens minnefond.jpg

Fondet gir altså støtte til utdannings- og stimuleringstiltak både individuelt og til grupper.

Det kan deles ut inntil kr 10 000.

Søknadsfrist 11. mai 2018

Søknad sendes
Haldis og Collin Eriksens minnefond
Målselv kommune
Mellombygdveien 216
9321 Moen

Eller på e-post: postmottak@malselv.kommune.no

Søknaden finnes her og til høyre under aktuelle dokumenter. Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til serviceavdelinga.

 

Web levert av CustomPublish AS