I forbindelse med dette vil det bli utført testing av nærkontakter på formiddagen søndag 4.juli. 

Dersom det skulle være noen som mener at de bør inkluderes i denne testrunden blir det lagt ut timer for test søndag på HelseNorge. 

Øvrige som ønsker en test for sikkerhets skyld bes ta kontakt med legetjenesten mandag.