• Besøkende ringer og avtaler besøk på forhånd, slik at de ansatte kan ha oversikt over hvor mange som oppholder seg på avdelingene samtidig og kan påse at det er mulig å overholde reglene om avstand.
 • Besøkende skriver seg inn i besøksbok som ligger ved inngang.
 • Besøk gjennomføres på beboerrom.
 • Vi henstiller til at besøkende ikke oppholder seg i fellesarealene og oppfordrer besøkende til å følge gjeldende smittevernråd nøye:
 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid.

 • Hold 1 meters avstand til andre enn dine nærmeste. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en meters avstand fra din skulder til den andres skulder. 
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.   

 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør testes.


  Med vennlig hilsen,

  Trine Bøe og Lena Kvernvold,
  Enhetsledere PRO