Det foreligger generelle bestemmelser som følges ved alle landets lufthavner.

En analyse av forholdene ved lufthavnen viser at ankomstområde og da særlig rundt baggasje båndet vanskeliggjør overholdelse av avstands rådene gitt av nasjonale helsemyndigheter. Dette utgjør et problem da reisende som kommer fra ulike deler av landet kommer tett på hverandre og muliggjør spreding av smitte dersom en av de ankomne har covid 19.

På bakgrunn av dette anbefaler kommuneoverlegen følgende:

Alle reisende som ankommer Bardufoss lufthavn henstilles til å ha på munnbind frem til terminalområde forlates eller det på annen er mulig å oppretteholde 1 meters avstand til øvrige som oppholder seg i terminalen.