Korona testing

Målselv kommune oppfordrer på det sterkeste at flere innbyggere tester seg ved symptomer på covid-19. Det skal være en lav terskel for koronatesting.  
Testingen kan gjøres mandag – fredag. Ring koronatesttelefon 77 83 25 28 

Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19 bør testet seg. Det er innført krav om obligatorisk testing ved innreise til Norge. Dersom testing av kapasitetshensyn ikke gjennomføres ved grensepassering, plikter de innreisende å teste seg i hjemkommunen/oppholdskommunen innen 24 timer etter innreise.  

Det er gratis å teste seg når personen fyller vilkårene for å la seg teste.  

Dersom arbeidsgiver har bedt ansatte om å gjennomføre koronatest før oppstart på jobb/innreisekarantene, vil det medføre en kostnad på kr 1000,-. Det samme gjelder om det er behov for å framvise negativ koronatest ved for eksempel reiser til utlandet.  

Koronavaksine

I løpet av uke 1 vil Målselv kommune motta de første koronavaksinene. Planlegging og gjennomføring av koronavaksinering blir ledet av smittevernlege Vidar Bjørnås og vaksinekoordinator Britt Engseth Stangnes.  

I starten av vaksineringen er det begrenset tilgang på vaksiner og regjerningen har derfor fastsatt prioritering av hvem som skal få vaksinene først.  De første vaksinene blir gitt til beboere i sykehjem. Deretter blir vaksinen gitt til innbyggere over 65 år og risikogrupper. Helsepersonell som har direkte pasientkontakt og som er kritisk vanskelig å erstatte blir også prioritert.  

Bardufosshallen og Gimlehallen stenges fra 4. januar

Det er regjeringens anbefaling at alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs utsettes til etter 18. januar. 

Fritidsaktiviteter, for eksempel i idrettshall, vil dermed ikke kunne gjennomføres fra mandag 4.januar. 

Utendørs aktivitet kan derimot opprettholdes, dersom man kan overholde avstandsreglene. 

Hjemmekontor

Søndag 03.01.21 iverksatte Målselv kommune hjemmekontor for ansatte i kommunen som har mulighet til det. Møter gjennomføres i hovedsak digitalt.  
Besøkende til Kommunehuset og øvrige kommunale enheter, må gjøre avtale på forhånd.  

Regjeringens tiltak og anbefalinger:

  • Ikke ha besøk hjemme, eller vær på besøk hos andre. 
  • Maksimalt fem personer på private arrangement utenfor eget hjem. 
  • Maksimalt ti personer på offentlige arrangement innendørs. Men inntil 200 personer om alle sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være inntil 50 personer. 
  • Kun digital undervisning på universitet, høyskoler og fagskoler. 
  • Videregående skoler og ungdomsskoler går til rødt nivå fram til 18. januar. 
  • Unngå unødvendige reiser. 
  • Kjøpesenter og butikker bør ha adgangskontroll og begrense antall personer i lokalet. 
  • Nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol, men serveringssteder kan holde åpent.