Målselv kommune følger situasjonen i Ukraina og våre nærområder. I denne forbindelsen mottar kommunen informasjon gjennom media, møte med Statsforvalter samt offisielle sider fra statlige myndigheter.

Korrekt og pålitelig informasjon er helt sentralt, vi har derfor lagt ved lenker til offentlige sider som er oppdaterte og berører situasjonen. Dette gjelder Statsforvalter, UDI, utenriksdepartementet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Informasjonen oppdateres av disse instansene.


Norske myndigheter følger situasjonen 24/7. Målselv kommune gjennomfører et ekstraordinært kommunestyremøte mandag 07.03.22 med bakgrunn i situasjonen i Ukraina og behov for informasjonsdeling i denne sammenheng.
 

Kort om jodtabletter jfr. informasjon fra Statsforvalteren:

  • Jodtabletter skal kun tas ved en atomhendelse på det tidspunktet myndighetene anbefaler at de tas. Tablettene beskytter barn under 18 år, gravide og ammende mot utvikling av kreft i skjoldbruskkjertelen.
  • Bare i helt spesielle situasjoner med høy eksponering for radioaktivt jod er det aktuelt med tabletter til voksne mellom 18 og 40 år. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta tabletter. Personer med jodallergi og enkelte andre sykdomstilstander skal heller ikke ta slike tabletter.
  • Det finnes i dag to typer jodtabletter tilgjengelige i Norge, én på 130 mg ("Jodix") som selges reseptfritt på apotek, og en på 65 mg («Kaliumjodid Recip») som distribueres til norske kommuner. Doseringen for personer over 12 år er 1 tablett Jodix, alternativt 2 tabletter Kaliumjodid Recip. For yngre barn er doseringen mindre enn én tablett, og dette er nøye beskrevet i pakningsvedlegg og informasjon på www.dsa.no.
  • Tablettene skal i utgangspunktet bare tas én gang etter en atomhendelse, men i spesielle situasjoner med vedvarende eksponering for radioaktivt jod kan det bli gitt råd fra myndighetene om en ny dosering etter et døgn for personer som ikke er spedbarn, gravide eller ammende.


Målselv kommune gjennomgår sine beredskapsrutiner. Kommunen har blant annet ansvar for beredskap vedrørende jodtabletter til befolkningen i aldersgruppen 0-18 år samt til gravide og ammende. Kommunen har tilstrekkelig antall jodtabletter tilgjengelig. 

Vi håper at informasjonen ikke skaper redsel og bekymring, men det er samtidig viktig å vite hvor man kan hente informasjon om hendelser som eventuelt vil prege vår del av verden. Derfor kan lenkene i dette innlegget være nyttige for oss alle i tiden fremover.