Kommunens vann- og avløpsvakt rykket raskt ut og konstaterte at uvedkommende hadde vært inne i vannverket.

Både i helgen og i dag mandag 5. september er vannverket kontrollert. Teknisk infrastruktur, herunder basseng tilknyttet vannverket, er ikke skadet eller manipulert.

Basert på en samlet vurdering, finner ikke Målselv kommune det nødvendig med tiltak overfor abonnentene tilknyttet vannverket. Dette med bakgrunn i gjennomført  kontroll av vannverket samt rådføring med kommuneoverlege.

Som sikkerhets- og kontrolltiltak har Målselv kommune rutinemessig sendt vannprøver fra Øverbygd vannverk til analyse. Svar på prøvene forventes ferdig analysert i løpet av tirsdag 6. september.

Som følge av hendelsen vil Målselv kommune straks iverksette forsterket overvåking og sikring av våre offentlige vannverk.

Eventuelle spørsmål om saken rettes til kommunedirektør Frode Skuggedal på telefon 48 04 49 04.

Saken er under politietterforskning. Politiet ber om tips i saken til post.troms@politiet.no eller telefon 02800.