Bakgrunn

Målselv kommune har fulgt utviklingen av Korona over tid, det er gjennomført egne beredskapsmessige tiltak, informasjon er sendt til alle ansatte og det er lagt ut informasjon på hjemmesiden.
 
Det er etablert kontakt med nasjonalt landoperativt senter (NLS) samt at vi har etablert tett kontakt med lokal koordinerende myndighet på Skjold og Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Status pr 6.mars 2020

Målselv kommune har i dag satt stab.
 
Kommuneledelse og smittevernlege følger opp situasjonen med koronaviruset fortløpende og holder seg oppdatert etter retningslinjer fra FHI og Fylkesmannen.
 
Det er påvist et tilfelle i Maukstadmoen leir i Øverbygd. Aktuelle ansatte (sivilt og militært personell) i leiren er satt i hjemmekarantene og blir fulgt opp av Forsvaret og Målselv kommune.
 

Hjemmekarantene

Hjemmekarantene er det et forebyggende tiltak for å begrense en eventuell videre spredning av koronaviruset.
 
De som er i hjemmekarantene må oppholde seg i hjemmet og unngå nærkontakt med andre. Det betyr at de ikke går på jobb, skole, reiser, offentlig transport og unngår andre steder der man kan komme nær andre som for eksempel i butikken.
 
Når nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig å følge spesielle råd for beskyttelse ut over god håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak.

Personer som bor sammen med en nærkontakt ved hjemmekarantene

Husstandsmedlemmer som bor sammen med en som er i hjemmekarantene kan leve som normalt, gå på jobb, skole eller i barnehage, med mindre du utvikler feber eller luftveissymptomer.
 
Ved symptomer, må du kontakte fastlege eller legevakt på telefon for vurdering, begrense sosial kontakt og holde deg hjemme frem til avklaring. 
 

Tiltak i Målselv kommune

Kommunen forholder seg som normalt, det vil si at offentlige bygg, skoler og barnehager er åpen og drifter som normalt. Smittevernlegen har vurdert at det ikke er grunnlag for å stenge offentlige bygninger eller stoppe større arrangement. Situasjonen  vurderes fortløpende.
 
Det er smittevernlege eller fastlege/legevaktslege som vurderer og beslutter hvem som skal testes for koronaviruset. Helsepersonell skal være ekstra årvåken på egne luftveissymptomer.
 
Kommunen har ansvar for å følge opp personer som blir satt i hjemmekarantene. Kommunen samarbeider med Forsvaret for å kartlegge situasjonen i forhold til dette.
 
Kommunen jobber nå med å utarbeide en plan for hvordan oppfølgingen av de som er i hjemmekarantene skal gjennomføres.
 
 

Beredskap

Målselv kommune opprettholder beredskap gjennom helgen på følgende måte:
  • Utvidet samarbeid med legevakten.
  • Oppfølging i krisestab.
  • Det vurderes fortløpende økt behov for bemanning i sentrale funksjoner.
Vi henviser folk som har spørsmål til FHI sitt kontaktnummer.
 
Personer som er syke eller blir syk i helgen må ta kontakt med legevakt.
 
 

Har du generelle spørsmål om Koronaviruset?

Ta kontakt med FHI sin informasjonstelefon 815 55 015.
 
Dersom du tror du er smittet, ta kontakt med fastlegen ved Andslimoen legetjeneste tlf. 778 32500 eller Øverbygd legetjente tlf. 778 32600.
 
Utenom kontoret åpningstid ta kontakt med legevakt tlf. 116 117.