Bakgrunn

Målselv kommune har fulgt utviklingen av koronaviruset over tid, det er gjennomført egne beredskapsmessige tiltak, informasjon er sendt til alle ansatte og det er lagt ut informasjon på hjemmesiden.

Det er etablert kontakt med nasjonalt landoperativt senter (NLS) samt at vi har etablert tett kontakt med lokal koordinerende myndighet i Maukstadmoen leir og Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Status pr 8. mars 2020

Kommuneledelse og smittevernlege følger opp situasjonen med koronaviruset fortløpende og holder seg oppdatert etter retningslinjer fra FHI og Fylkesmannen.

 Det er påvist ett tilfelle i Maukstadmoen leir i Øverbygd. Aktuelle ansatte (sivilt og militært personell) i leiren er satt i hjemmekarantene og blir fulgt opp av Forsvaret og Målselv kommune.

 Det blir foretatt testing av innbyggere som fyller vilkårene for dette etter anbefalinger fra FHI. Disse personene blir pålagt hjemmeisolering inntil svar foreligger. Husstandsmedlemmer blir da pålagt hjemmekarantene. Kommunen viser til FHI for nærmere beskrivelse av hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Hjemmekarantene

Kommunen oppfordrer de som er satt i hjemmekarantene til å forholde seg til regler for dette i henhold til retningslinjer fra FHI.

 De som er i hjemmekarantene må oppholde seg i hjemmet og unngå nærkontakt med andre. Det betyr at de ikke går på jobb, skole, reiser, offentlig transport og unngår andre steder der man kan komme nær andre som for eksempel i butikken.

 Når nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig å følge spesielle råd for beskyttelse ut over god håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak.

Personer som bor sammen med en nærkontakt som har fått hjemmekarantene

Husstandsmedlemmer som bor sammen med en som er i hjemmekarantene kan leve som normalt, gå på jobb, skole eller i barnehage, med mindre du utvikler feber eller luftveissymptomer.

 Ved symptomer, må du kontakte fastlege eller legevakt på telefon for vurdering, begrense sosial kontakt og holde deg hjemme frem til avklaring. 

 https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/

Tiltak i Målselv kommune

Kommunen forholder seg som normalt, det vil si at offentlige bygg, skoler og barnehager er åpen og drifter som normalt. Smittevernlegen har vurdert at det ikke er grunnlag for å stenge offentlige bygninger. Ved større arrangement blir det foretatt individuell vurdering etter arrangørens risikovurdering i samarbeid med smittevernlegen. Situasjonen vurderes fortløpende etter anbefalinger fra FHI.

 Det er smittevernlege eller fastlege/legevaktslege som vurderer og beslutter hvem som skal testes for koronaviruset. Helsepersonell skal være ekstra årvåken på egne luftveissymptomer.

 Kommunen har ansvar for å følge opp personer som blir satt i hjemmekarantene og hjemmeisolering. Kommunen har i samarbeid med Forsvaret fått ut informasjon til disse. Kommunen vil i løpet av kommende uke opprette videre kontakt med de berørte.

 Kommunen har invitert aktuelle lag og foreninger til et møte mandag 9.mars for å kartlegge hva de kan bidra med i forhold til den situasjonen kommunen er i.  

 Kommunen har som mål å informere ansatte og innbyggere fortløpende ut fra status i Målselv kommune.

Beredskap

Målselv kommune opprettholder beredskapen på følgende måte:

  • Utvidet samarbeid med legevakten.
  • Oppfølging i krisestab.
  • Det vurderes fortløpende økt behov for bemanning i sentrale funksjoner.

Kommunen henviser folk som har spørsmål til FHI sitt kontaktnummer.

Personer som har symptomer på at de kan være smittet av koronaviruset må ta kontakt pr telefon til sin fastlege eller legevakt.

Har du generelle spørsmål om koronaviruset?

Ta kontakt med FHI sin informasjonstelefon 815 55 015.

Dersom du tror du er smittet, ta kontakt med fastlegen ved Andslimoen legetjeneste tlf. 778 32500 eller Øverbygd legetjente tlf. 778 32600.

Utenom kontoret åpningstid ta kontakt med legevakt tlf. 116 117.