Resultatet etter analysene viser følgende: 

  • Brønn 1: PH 6,9, fargetall under 5
  • Brønn 2: PH 6.9, fargetall under 5
  • Sil hus (tappe prøve etter basseng): PH 6.9, fargetall under 5
  • Renseanlegget Skjold: PH 7,0, fargetall under 5

Disse resultatene viser at verdiene er i ferd med å normalilsere seg. Det er ikke noen helsefare forbundet med drikkevannet.