Status pr 9. mars 2020

Det er påvist ett tilfelle i Maukstadmoen leir i Øverbygd. Aktuelle ansatte (sivilt og militært personell) i leiren er satt i hjemmekarantene og blir fulgt opp av Forsvaret og Målselv kommune.

Innbyggere som har vært på reise i risikoutsatte steder og som etter anbefaling fra FHI er i hjemmekarantene, må melde fra til fastlege for å bli registrert. Dette for at kommunen skal kunne gjennomføre oppfølging.

Helsepersonell som har vært i utlandet, og som får luftveissymptomer når de kommer hjem må opprette kontakt med fastlege for vurdering om de skal testet for koronavirus.

Det er smittevernlege eller fastlege/legevaktslege som vurderer og beslutter hvem som skal testes for koronaviruset. Personer som har blitt testet blir pålagt hjemmeisolering inntil svar foreligger. Husstandsmedlemmer blir da pålagt hjemmekarantene. Kommunen viser til FHI for nærmere beskrivelse av hjemmekarantene og hjemmeisolering

Tiltak i Målselv kommune

Kommunen forholder seg som normalt, det vil si at offentlige bygg, skoler og barnehager er åpen og drifter som normalt. Smittevernlegen har vurdert at det ikke er grunnlag for å stenge offentlige bygninger. Ved større arrangement blir det foretatt individuell vurdering etter arrangørens risikovurdering i samarbeid med smittevernlegen. Situasjonen vurderes fortløpende etter anbefalinger fra FHI.

Kommunen har ansvar for å følge opp personer som blir satt i hjemmekarantene og hjemmeisolering. Kommunen vil fortløpende etablere kontakt med de berørte.

Kommunen har invitert aktuelle lag og foreninger til et møte mandag 9.mars for å kartlegge hva de kan bidra med i forhold til den situasjonen kommunen er i.  

Kommunen har som mål å informere ansatte og innbyggere fortløpende ut fra status i Målselv kommune. Det er viktig å snakke med barn og unge om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset hvor målgruppen er barn og unge.

https://youtu.be/v1W249tl1vA

Beredskap

Målselv kommune opprettholder beredskapen på følgende måte:

  • Utvidet samarbeid med legevakten.
  • Oppfølging i krisestab.
  • Det vurderes fortløpende økt behov for bemanning i sentrale funksjoner.

Kommunen henviser folk som har spørsmål til FHI sitt kontaktnummer.

Personer som har symptomer på at de kan være smittet av koronaviruset må ta kontakt pr telefon til sin fastlege eller legevakt.

Har du generelle spørsmål om koronaviruset?

Ta kontakt med FHI sin informasjonstelefon 815 55 015.

Dersom du tror du er smittet, ta kontakt med fastlegen ved Andslimoen legetjeneste tlf. 778 32500 eller Øverbygd legetjente tlf. 778 32600.

Utenom kontoret åpningstid ta kontakt med legevakt tlf. 116 117.