Fylkesrådet gir 1,4 millioner kroner til sentrumsoppgradering av torget og elveparken i Målselv. Dette vil medføre et stort løft for Bardufoss sentrum. I prosjektet ønsker man at elveparken skal bli en perle og myldreplass for små og store, året rundt. Det skal tilrettelegges for flere sitteplasser, stier, grillområder, lekeområde med mere. På torget ønsker man å få til en scene, mer beplanting, sittearealer, vannkilde og lekeelementer.  Med en slik opprustning håper vi det vil få positiv effekt for både "bolyst" og "blilyst", en positiv betydning for næringslivet og for besøkende. For mer informasjon kontakt prosjektleder og næringskonsulent Elin Byberg. elin.byberg@malselv.kommune.no

Se også Troms Fylkeskommune sin nettside og omtale av tildelingen: http://www.tromsfylke.no/Forside/Felles-tjenester/Nyheter/Nyhetssak/Millionstotte-til-sentrumsoppgradering