Status pr 10. mars 2020

Det er fortsatt kun ett tilfelle (Makustadmoen leir i Øverbygd) som har testet positivt for koronaviruset i Målselv kommune. Prøver som er tatt av andre personer har så langt vært negative.

På bakgrunn av situasjonen i Makustadmoen leir har flere personer vært satt i hjemmekarantene. For en stor del er dette nå opphevet. En liten andel vil fortsatt sitte i hjemmekarantene da de har hatt nærkontakt med den som har blitt smittet med viruset. Disse personene vil ha hjemmekarantene i 14 dager fra siste mulige eksponering fra den smittede

Tiltak i Målselv kommune

Legetjenesten forholder seg til FHI sin definisjon av et mistenkt tilfelle. Det blir kun foretatt testing av pasienter med akutt luftveisinfeksjon med minst ett av følgende symptomer: hoste, kortpustethet, feber og som i løpet av de siste 14 dagene før symptomdebut oppfyller minst ett av de følgende kriteriene:

  • Har vært i et område med utbredt eller lokal spredning av koronaviruset.

  • Har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av koronaviruset.

  • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra eller på annen måte hatt tilsvarende nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset, uavhengig av om beskyttelsesutstyr er benyttet.

  • Har vært på reise utenom Norden og er ansatt i helsetjenesten med pasientkontakt.

Når det gjelder arrangement i kommunen ber kommunen om at arrangør av arrangement med 100 deltakere eller mer tar kontakt med kommunen for å gjennomføre risikovurdering. Ved vurdering om arrangementet anbefales gjennomført vektlegges følgende; antall deltakere, innendørs/utendørs arrangement, varighet og om deltakere kommer fra kommuner.

Kommunen gjennomførte møte med lag og foreninger mandag 9.mars. Følgende var representert på møte; Røde kors, Norsk Folkehjelp, Beredskapsgruppen Øverbygd sanitetsforening og Frivillighetssentralen. Formålet med møte var å kartlegg hva de kan bidra med i forhold til den situasjonene kommunen er i. Møte var svært positivt og samarbeidet blir oppretthold. Disse har pr i dag ikke fått utdelt noen oppdrag fra Målselv kommune.

Beredskap

Målselv kommune opprettholder beredskapen på følgende måte:

  • Utvidet samarbeid med legevakten.
  • Oppfølging i krisestab.
  • Det vurderes fortløpende økt behov for bemanning i sentrale funksjoner.

Kommunen henviser folk som har spørsmål til FHI sitt kontaktnummer.

Personer som har symptomer på at de kan være smittet av koronaviruset må ta kontakt pr telefon til sin fastlege eller legevakt.

Har du generelle spørsmål om koronaviruset?

Ta kontakt med FHI sin informasjonstelefon 815 55 015.

 Dersom du tror du er smittet, ta kontakt med fastlegen ved Andslimoen legetjeneste tlf. 778 32500 eller Øverbygd legetjente tlf. 778 32600.

 Utenom kontoret åpningstid ta kontakt med legevakt tlf. 116 117.

Folkehelseinstituttets nettside har oppdatert informasjon og råd om koronasmitte